ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ-"ΒΟΥΒΟ" ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ

Πραξικόπημα.Οποιαδήποτε πράξη απειλεί τη λειτουργία —είτε ολικώς είτε μερικώς— του Συντάγματος, ονομάζεται πραξικόπημα। Πραξικόπημα ήταν για παράδειγμα η "επανάσταση" των επίορκων αξιωματικών της 21ης Απριλίου। Πραξικόπημα χρειάζεται το ΚΚΕ για ν' αναλάβει την εξουσία και να επιβάλει το δικό του δόγμα। Αυτές είναι οι προφανείς πραξικοπηματικές πράξεις, οι οποίες, όταν εκδηλώνονται, βλέπουμε να εμφανίζονται και όπλα। Όπλα πρέπει να βγάλουν αυτοί που το απειλούν και όπλα βγάζει και το ίδιο —αλλά και ο λαός μαζί του— για να προστατευτεί। Ο λαός όχι απλά δικαιούται, αλλά υποχρεούται να το προστατεύσει με όλα τα μέσα। Ακόμα και με τα όπλα।Αυτά τα λέει το ίδιο το Σύνταγμα। Αυτό το νόημα έχει η ακροτελεύτια διάταξη του Συντάγματος। Aκρoτελεύτια διάταξη: Άρθρο 120।4। H τήρηση ταυ Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υπoχρεoύνται να αντιστέκονται με ΚΑΘΕ ΜΕΣΟ εναντίον oπoιoυδήπoτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία। Τι σημαίνει αυτό; Το εξής απλό। Το Σύνταγμα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες, είτε ως σύνολο είτε ως άτομα, να επιχειρούν ακόμα και με τη βία να τιμωρούν αυτούς οι οποίοι δεν το σέβονται και το απειλούν με κατάλυση। Η μη κατάλυση του Συντάγματος είναι ο στόχος αυτής της διάταξης και όχι ο τρόπος. Το αν το καταλύουν με τη βία ή με έναν πιο χαριτωμένο τρόπο, αυτό είναι κάτι το οποίο το αφήνει αδιάφορο. Παγερά αδιάφορο.Το χειρότερο για ένα Σύνταγμα είναι ένας τέτοιος "χαριτωμένος" τρόπος. Είναι το "βουβό" πραξικόπημα...
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλες οι απαντήσεις που έχουν ως στόχο να προάγουν τον διάλογο και την ανεύρεση της αλήθειας καλοδεχούμενες, σχόλια και απαντήσεις που είναι εκτός θέματος και δεν ταιριάζουν σε έλληνες θα απορρίπτονται χωρίς κανέναν ενδοιασμό .