Δικαιοσύνη και ισοπολιτεία

Κύριε Παπανδρέου ,

το Εφετείο Αθηνών, όπως και το Πρωτοδικείο Αθηνών δεν μπαίνουν στην ουσία της αγωγής μου κατά της Φάμπρικας Α.Ε απο το 2005 , λόγω του ότι δεν εχω καταβάλει τα δικαστικά έξοδα … Όμως απο το 2005 που αναγκάστηκα να φύγω απο την Σαντορίνη , γιατί δεν είχα να πληρώσω τα φάρμακά μου και το ρεύμα τον Δεκέμβριο μηνα εν όψη χειμώνα, είμαι μεχρι σήμερα επίσημα άπορος στην Γαλλία όπου εχω καταφύγει για να σώσω την ζωή μου …

Η σχετική νομοθεσία των Ε.Ε και η οποια ισχύει φυσικά στην Ελλάδα , αναφέρει τα εξής σε αυτη την περίπτωση …

“3. Ποιος δικαιούται ευεργετήματος πενίας;

Δικαιούμενοι ευεργετήματος πενίας είναι οι ακόλουθοι:

α. κάθε πρόσωπο (ημεδαπός) που δεν μπορεί αποδεδειγμένα να καταβάλει τα δικαστικά του έξοδα χωρίς να περιορισθούν τα απαραίτητα μέσα για τη διατροφή αυτού και της οικογένειάς του,
β. κοινωφελή νομικά πρόσωπα ή μη επιδιώκοντα κερδοσκοπικούς σκοπούς, καθώς και ομάδες προσώπων που έχουν την ικανότητα να είναι διάδικοι, αν αποδεικνύεται ότι με την καταβολή των δικαστικών εξόδων καθίσταται αδύνατη ή δυσχερής η εκπλήρωση των σκοπών τους,
γ. προσωπικές εταιρείες ή συνεταιρισμοί, εφ’ όσον η καταβολή των δικαστικών εξόδων δεν μπορεί να γίνει ούτε από την εταιρεία ή τον συνεταιρισμό ούτε από τα μέλη τους, χωρίς να στερηθούν τα απαραίτητα μέσα για τη διατροφή αυτών και της οικογένειάς τους,

δ. αλλοδαποί, υπό τον όρο ότι υπάρχουν συμφωνίες αμοιβαιότητας, καθώς και πρόσωπα που δεν έχουν ιθαγένεια υπό τους ίδιους όρους με τους έλληνες υπηκόους.

Δικαιούχοι νομικής βοήθειας είναι οι χαμηλού εισοδήματος πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Δικαιούχοι είναι, επίσης, οι χαμηλού εισοδήματος πολίτες τρίτου κράτους και ανιθαγενείς, εφόσον έχουν, νομίμως, κατοικία ή συνήθη διαμονή στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Πολίτες χαμηλού εισοδήματος, θεωρούνται εκείνοι των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα δύο τρίτα των κατώτατων ετήσιων ατομικών αποδοχών που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Σε περίπτωση ενδοοικογενειακής διαφοράς ή διένεξης, δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα εκείνου με τον οποίο υπάρχει η διαφορά ή διένεξη.”

Μήπως θα έπρεπε να βρείτε καποιον αρμόδιο να ασχοληθεί λιγο με αυτη την αγωγή και να απαντήσει το Ελληνικό Κράτος αν εχω δίκαιο η οχι στο αίτημα μου το οποίο υποστήριξαν 5 διαφορετικοί μάρτυρες και η χρονοτριβή καθώς και η επίσημη δικαιολογία των δικαστηρίων σας ,έγιναν αιτία να χάσω το σπίτι μου , προκείμενου να εξοφλήσω αυτούς οι οποίοι μου χρωστάνε απο το 2002 την αποζημίωση για την λήξη της 12 ετιας του καταστήματος μου και με ανάγκασαν να πτωχευσω για να μου το πάρουν χωρίς να μου επιστρέψουν ούτε καν την εγγύηση των 12 μισθίων και να το δώσουν στον Λαλαουνη ?

Από σεβασμό στην προσωπικότητά σας και στην θέληση για αίσθημα Δικαίου στον λαό μας , θα περιμένω καποια ενέργεια της κυβέρνησής σας , πριν αναγκαστώ να προσφύγω στην Γαλλική δικαιοσύνη…

http://populardemocracy.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλες οι απαντήσεις που έχουν ως στόχο να προάγουν τον διάλογο και την ανεύρεση της αλήθειας καλοδεχούμενες, σχόλια και απαντήσεις που είναι εκτός θέματος και δεν ταιριάζουν σε έλληνες θα απορρίπτονται χωρίς κανέναν ενδοιασμό .