ΑΓΡΟΤΕΣ- ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ –ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΤΑΛΗΨΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΙΩΝ- ΣΕ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΩΝΩΝ !!! ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΕΚΤΙΒΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ !!

Με τη λογική, «το δικό μου γάλα είναι πιο άσπρο» δεν μπορεί να αναπτυχθεί το εμπό-ριο. Οι παραγωγοί κάθε είδους: σιτηρών, σταφυλιών, ροδάκινων, ρυζιού, βαμβακιού κλπ, χωρίς να θέλουν, εξωθούν στην επιβολή του Κράτους- επιχείρηση, δηλαδή, στο ε-γκληματικό πείραμα του υπαρκτού Σοσιαλισμού, που εξέθρεψε τον Κρατικό Καπιταλι-σμό και τους προδότες του λαού. Αντί να κινητοποιούνται κατά του Κράτους και των Εμπόρων, που η διαιρετότητά τους συντηρεί, μπορούν αν πράγματι θέλουν και είναι υ-πεύθυνοι, σωστοί και σοβαροί και όχι ευκαιριακοί, ,αντί να χρεώνουν τις δικές τους υπο-χρεώσεις σε άλλους, μπορούν να διαφεντέψουν το βιος και την παραγωγή τους με την λειτουργία των αντίστοιχων Συνεταιρισμών τους. Μπορούν να εμπορευτούν τις παραγω-γές τους κατευθείαν με τους καταναλωτές στο εσωτερικό (υπολογίζοντας την ποσότητα της εσωτερικής βασικής αναγκαιότητας κατανάλωσης) και το εξωτερικό, (διαπιστώνο-ντας τις αγορές ζήτησης) αναλαμβάνοντας την εμπορία των προϊόντων τους και χωρίς να επικαλούνται τον μονοπωλιακό εκβιασμό των εμπόρων. Μπορούν να στελεχώσουν τους Συνεταιρισμούς, με όλες τις σύγχρονες επιστημονικές ειδικότητες εμπορίας και διά-θεσης και να εμπορευτούν μόνοι τους, χωρίς να τους φταινε οι έμποροι και το Κράτος. Αυτή είναι μόνη οδός και τρόπος να αυτοπροστατευθούν και όχι με το να καταλαμβά-νουν τους δρόμους και τις γέφυρες και να αναδεικνύονται ως ψευτοαγωνιστές του δίκιου τους. Όλα τα άλλα, είναι –κουτοπονηριές, πως φταινε άλλοι και όχι αυτοί, που δεν μπο-ρούν να διαχειριστούν το βιος τους.
http://gnomhtoupolith.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλες οι απαντήσεις που έχουν ως στόχο να προάγουν τον διάλογο και την ανεύρεση της αλήθειας καλοδεχούμενες, σχόλια και απαντήσεις που είναι εκτός θέματος και δεν ταιριάζουν σε έλληνες θα απορρίπτονται χωρίς κανέναν ενδοιασμό .