Εις προσοχήν τού Πρωθυπουργού τών Νεοελλήνων κ. Γεωργίου Παπανδρέου

Πρός τήν
Γενική Γραμματεία τής Κυβερνήσεως, Μέγαρο Βουλής τών Ελλήνων, Βασιλίσσης Σοφίας 2, Αθήνα, 10021


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ
Ξενοφών Καραγεωργίου  ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ....

Κύριε Πρωθυπουργέ

Παρακαλώ επιτρέψτε μου νά σάς αναφέρω, άν καί ειδικά εσείς τήν γνωρίζετε (αφού πρωταγωνιστείτε σέ αυτήν) συνεχή επί 6μηνο, περίπου, διασπάθιση τού πολυτίμου Δημoσίου Χρήματος :


1. Λίγες ημέρες μετά τίς Εθνικές Εκλογές τής 4-10-2009 σχηματίσατε τήν Κυβέρνησή σας. Σέ αυτήν τοποθετήσατε τούς κ. κ. Σταύρο Αρναουτάκη & Μάρκο Μπόλαρη, ως Υφυπουργούς τής Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας κας Λ. Κατσέλη.

2. Μετά από ~ 2,5 μήνες (στίς 22-12-2009), η κα Υπουργός αποστέλλει έγγραφο, αφενός στόν Υπουργό Επικρατείας κ. Χ. Παμπούκη καί αφετέρου στόν κ. Σ. Λύτρα-Γεν. Γραμματέα τής Κυβερνήσεως, μέ κατανομή αρμοδιοτήτων στούς 2 Υφυπουργούς, γιά συνυπογραφή καί προώθηση δημοσιεύσεως σέ Φύλλο Εφημερίδος Κυβερνήσεως.

3. Οι μήνες περνούν χωρίς οι 2 Υφυπουργοί νά αποκτούν θεσμοποιημένες αρμοδιότητες, μέ καθοριστική ευθύνη καί δική σας. Παραλλήλως, η απουσία αυτή έχει ως συνέπεια τήν μή παροχή τών εκ τού νόμου απολύτως αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων πρός τόν Γεν. Γραμματέα Εμπορίου, γιά τήν δική του καθημερινή εργασία & αποτελεσματικότητα (π.χ. πάταξη κυκλωμάτων, καρτέλ, αντιμετώπιση κόστους διαβιώσεως, κ.λ.π.)

4. Κατατίθεται ερώτηση στό Κοινοβούλιο γιά, Α. τήν απαράδεκτη αυτή αργομισθία, Β. τήν απουσία αντιμετωπίσεως τόσων φλεγόντων προβλημάτων, καί Γ. τήν απραξία τόσων πολλών αρμοδίων σέ τέτοιους χαλεπούς καιρούς,

η οποία απαντήθηκε στίς 17-3-2010 από τήν κα Υπουργό μέ τήν διαβεβαίωση ότι «εντός τών ημερών» δέν θά υπάρχει πρόβλημα, μιά καί θά υπογραφούν οι αρμοδιότητες, οπότε στήν συνέχεια θά δοθούν καί οι ελλείπουσες εξουσιοδοτήσεις.    ΔΙΑΒΑΣΤΕ  ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ


Σάς προτείνω,

Α. νά εξετάσετε λεπτομερέστατα τούς λόγους αυτής τής μεγάλης καθυστερήσεως, πού μάς εζημίωσε όλους ως πολίτες – καταναλωτές μίας ασυντόνιστης πολιτικής (από καιρού εις καιρόν, ο μαέστρος μιάς ορχήστρας επανεξετάζει τίς αρχικώς δοθείσες αρμοδιότητες βάσει τής αποδόσεως... καί αλλάζει τήν σύνθεση όπου χρειάζεται...),

Β. τό όποιο μερίδιο δικής σας ευθύνης σέ αυτήν (η αυτογνωσία είναι πάντοτε ωφέλιμη) γιά νά ευελπιστούμε ότι δέν θά επαναληφθούν παρόμοια «λάθη»,

Γ. τήν αλλαγή τών αρμοδιοτήτων όπου δεί, εάν διαπιστώσετε αντικειμενική αδυναμία ανταποκρίσεως σέ κάποιους (η σωστή – αποτελεσματική διαχείριση τού πολυτίμου χρόνου αποτελεί βασικό στοιχείο επιτυχίας γιά τόν καθένα μας στήν όποια εργασία του).

Σέ κάθε περίπτωση, απαιτώ τήν επιστροφή τών αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων σέ πάντα αργόμισθο. Καί πιστεύω ότι θά τύχω τής όποιας απαντήσεως θεωρείτε επαρκή / σωστή επί τού αιτήματός μου.

Μέ τιμή


Ξενοφών Καραγεωργίου, ΄Ελλην Ιθαγενής Πολίτης, Χρυσ. Σμύρνης 184, Βύρωνας, 16232

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλες οι απαντήσεις που έχουν ως στόχο να προάγουν τον διάλογο και την ανεύρεση της αλήθειας καλοδεχούμενες, σχόλια και απαντήσεις που είναι εκτός θέματος και δεν ταιριάζουν σε έλληνες θα απορρίπτονται χωρίς κανέναν ενδοιασμό .