ΨΕΜΑΤΑ ΤΖΕΦΡΥ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ....

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΤΖΕΦΡΥ ΕΔΩ 


Αποδείξεις και βιβλία για τους επαγγελματίες

Με εγκύκλιο του Γιώργου Παπακωνσταντίνου γίνεται υποχρεωτική η τήρηση βιβλίων εσόδων - εξόδων (β’ κατηγορίας) ανεξαρτήτως ύψους ακαθάριστων εσόδων
«E» 17/6

Αποδείξεις υποχρεούνται να εκδίδουν από την 1η Ιουλίου 2010 εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες όπως οι εκμεταλλευτές ταξί, ενοικιαζόμενων δωματίων, οι κινητές καντίνες, τα πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, όσοι πωλούν εφημερίδες αλλά και όλοι οι επαγγελματίες (υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι κ.ά.) ανεξαρτήτως ύψους ακαθάριστων εσόδων. Ταμειακές μηχανές μπαίνουν και στις λαϊκές αγορές αλλά από την 1η Οκτωβρίου, ενώ υπενθυμίζεται ότι πρατήρια υγρών καυσίμων κόβουν αποδείξεις από την 1η Απριλίου για τις πωλήσεις βενζίνης και πετρελαίου κίνησης.
Περισσότεροι από 200.000 αγρότες και επιτηδευματίες που απαλλάσσονταν από την τήρηση βιβλίων εσόδων - εξόδων και να εκδίδουν αποδείξεις υποχρεούνται πλέον να τηρούν βιβλία και στοιχεία.
Με εγκύκλιο του υπουργού Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου, δίνονται οδηγίες και διευκρινίσεις για τις ανατροπές που επέρχονται στο φορολογικό καθεστώς χιλιάδων φορολογουμένων. Ειδικότερα:
1 Από την 1η Ιουλίου 2010 υποχρεούνται να τηρούν βιβλία εσόδων - εξόδων (β’ κατηγορίας) ανεξαρτήτως του ύψους των ακαθάριστων εσόδων τους:
 • Κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες από δική του επαγγελματική εγκατάσταση.
 • Τα φυσικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων επιτηδευματιών ή μη. Ετσι, με βάση τις νέες διατάξεις, δεν απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίων ο ελαιοχρωματιστής, ο υδραυλικός, ο ηλεκτρολόγος κ.λπ. με ετήσια ακαθάριστα έσοδα μέχρι 5.000 ευρώ.
 • Ο πράκτορας κρατικών λαχείων και παιγνίων (ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ και συναφή).
 • Ο υποπράκτορας εφημερίδων και περιοδικών.
 • Ο εφημεριδοπώλης. Στο τηρούμενο βιβλίο εσόδων - εξόδων από τον εφημεριδοπώλη καταχωρίζεται η αξία των πωλούμενων εφημερίδων και περιοδικών σε ιδιαίτερη στήλη ως πωλήσεις αγαθών τρίτων και σε ιδιαίτερη στήλη η προμήθειά τους - έσοδο βάσει της λαμβανομένης εκκαθάρισης.
 • Ο ασφαλιστικός σύμβουλος και ο συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων που δεν διαθέτει επαγγελματική εγκατάσταση και ο οποίος απαλλασσόταν από την 1/1/2009 από την τήρηση βιβλίων.
 • Ο εκμεταλλευτής ΤΑΧΙ. Ο εκμεταλλευτής ΤΑΧΙ απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίων από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 30 Ιουνίου 2010. Από 1ης Ιουλίου 2010 εντάσσεται πλέον στη β’ κατηγορία βιβλίων και πρέπει να τηρήσει τουλάχιστον βιβλίο εσόδων - εξόδων και να εκδίδει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγια κατά περίπτωση.
 • Ο επιτηδευματίας που εκμεταλλεύεται μέχρι 7 ενοικιαζόμενα δωμάτια. Ο επιτηδευματίας αυτός θα πρέπει να τηρήσει βιβλία τουλάχιστον β’ κατηγορίας (εσόδων - εξόδων), καθώς και το πρόσθετο βιβλίο πόρτας.
Αγρότες
2 Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ που πωλούν τα προϊόντα παραγωγής τους στις λαϊκές αγορές οφείλουν από την 1/10/2010 και μετά να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, να τηρούν βιβλία εσόδων - εξόδων και να εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης για τη δραστηριότητά τους αυτή.
Η υποχρέωση της τήρησης βιβλίου εσόδων - εξόδων αφορά μόνο τα αγαθά τα οποία διατίθενται στη λαϊκή αγορά και όχι και τα λοιπά αγροτικά προϊόντα τα οποία διατίθενται από το χωράφι ή πλανοδίως ή με άλλο τρόπο γενικά, εκτός λαϊκών αγορών.
3 Υποχρεούνται να τηρούν βιβλία εσόδων - εξόδων (β’ κατηγορίας) και να εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης:
 • Ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων για την εμπορία βενζίνης και πετρελαίου από την 1/5/2010. Η υποχρέωση έκδοσης αποδείξεων ισχύει από την 1/4/2010.
 • Ο επιτηδευματίας του μητρώου ΔΙΠΕΘΕ από 1ης Μαΐου 2010.
 • Ο εκμεταλλευτής περιπτέρου από την 1 Ιουλίου 2010.
 • Ο πωλητής οπωρολαχανικών κ.λπ. στη λαϊκή αγορά από 1ης Οκτωβρίου 2010.
 • Ο εκμεταλλευτής κινητής καντίνας από 1ης Ιουλίου 2010.
4 Οι επιτηδευματίες που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως, οι αρχιτέκτονες και οι μηχανικοί εντάσσονται σε κατηγορίες βιβλίων με βάση τις γενικές διατάξεις και το ύψος των εσόδων τους την προηγούμενη χρήση. Ετσι την 1 Ιανουαρίου 2011 θα τηρήσουν βιβλία γ’ κατηγορίας εάν τα έσοδα της χρήσης 2010 υπερβαίνουν τα 1.500.000 ευρώ.
Ειδικά για τη χρήση 2010, οι εν λόγω επιτηδευματίες, οι οποίοι τηρούν από 1ης Ιανουαρίου 2010 βιβλίο εσόδων - εξόδων, θα συνεχίσουν την τήρησή του μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2010 ανεξαρτήτως ύψους εσόδων της χρήσης 2009. Η παραδοχή αυτή δεν αίρει τον λογιστικό προσδιορισμό του εισοδήματός τους για τη χρήση 2010.
Μαρία Βουργάνα
mvourgana@pegasus.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλες οι απαντήσεις που έχουν ως στόχο να προάγουν τον διάλογο και την ανεύρεση της αλήθειας καλοδεχούμενες, σχόλια και απαντήσεις που είναι εκτός θέματος και δεν ταιριάζουν σε έλληνες θα απορρίπτονται χωρίς κανέναν ενδοιασμό .