Κομμένα πια τα μετρητά στις συναλλαγές πάνω από 3.000 ευρώ!!!

Ριζικά αλλάζει από την Παρασκευή 1η Απριλίου το καθεστώς στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών.

Στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδιασμού και των αποφάσεων του οικονομικού επιτελείου για αύξηση των εσόδων και καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, από την ερχόμενη Παρασκευή λέμε… «αντίο» στα μετρητά για συναλλαγές πάνω από 3.000 ευρώ.Σύμφωνα με τη ρύθμιση που τίθεται σε ισχύ σε λίγες ημέρες, φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται από επιτηδευματίες για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, θα εξοφλούνται αποκλειστικά μέσω τράπεζας, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες του αγοραστή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγές. Επισημαίνεται ότι στο ποσό συνυπολογίζεται και ο ΦΠΑ.

Τι θα γίνεται στην αγορά μέσω δόσεων και όσους δεν έχουν κάρτες ή επιταγές

Πολλοί ίσως αναρωτηθούν τι θα γίνεται στην περίπτωση της αγοράς μέσω δόσεων. Το υπουργείο Οικονομικών απαντά πως θα ισχύει ό,τι και σήμερα.

Αυτό σημαίνει ότι αν οι αγορές άνω των 3.000 ευρώ γίνονται µε δόσεις, η αξία της συναλλαγής θα εµφανίζεται ολόκληρη στην απόδειξη, ωστόσο ο πελάτης θα επιβαρύνεται τμηματικά κάθε µήνα µε το ποσό της άτοκης ή έντοκης δόσης.

Στις περιπτώσεις που ο πελάτης δεν έχει ούτε πιστωτική ούτε χρεωστική κάρτα, ούτε μπορεί να βγάλει επιταγή, τότε ο έμπορος ή ο επαγγελματίας θα είναι υποχρεωμένος να κόβει ένα παραστατικό. Στη συνέχεια, ο έμπορος θα πρέπει να καταθέσει το παραστατικό στην τράπεζα.

Αλλάζει προς τα κάτω το όριο από το 2012

Τα σχέδια του υπουργείου Οικονομικών προέβλεπαν το ανώτερο όριο για την εφαρμογή της ρύθμισης να είναι 1.500 ευρώ αλλά για να διευκολυνθούν οι υπόχρεοι κατά την πρώτη εφαρμογή του μέτρου αποφασίστηκε σε πρώτη φάση να ισχύσει το όριο των 3.000 ευρώ.

Ωστόσο από 1/1/2012 το κατώτερο όριο συναλλαγής θα είναι τα 1.500 ευρώ όπως προβλέπεται στον ισχύοντα φορολογικό νόμο.

Ποιές συναλλαγές αφορά το νέο μέτρο

Όπως έχει ανακοινωθεί, η νέα ρύθμιση θα εφαρμόζεται:

- για προκαταβολές που εισπράττονται ή τμηματικές καταβολές, που αφορούν συναλλαγές ύψους άνω του ισχύοντος κάθε φορά ορίου, ανεξαρτήτως του ποσού έκαστης τμηματικής καταβολής ή προκαταβολής.

- σε περίπτωση πώλησης αγαθών (όπως οχήματα) σε ιδιώτη "με ανταλλαγή", η διαφορά της αξίας που προκύπτει από το συμψηφισμό των αμοιβαίων ανταπαιτήσεων, εφόσον αυτή υπερβαίνει το ισχύον κάθε φορά όριο.

- σε περίπτωση αλλαγής λιανικώς πωληθέντων αγαθών, η αξία των οποίων προηγουμένως έχει εξοφληθεί, για τη νέα απόδειξη λιανικής πώλησης που εκδίδεται.

- στην περίπτωση επιστροφής αγαθών, εφόσον μεταγενέστερα η απαίτηση του ιδιώτη συμψηφισθεί με επόμενη αγορά αγαθών.

- σε περίπτωση συναλλαγής που εξοφλείται, μερικώς ή ολικώς, με εκχώρηση από τον ιδιώτη προϊόντος δανείου που βαρύνει αυτόν, με κατάθεση του σχετικού ποσού στο λογαριασμό του πωλητή - επιτηδευματία, για το τυχόν υπολειπόμενο ποσό, ανεξαρτήτως αξίας, εφόσον η τιμολογούμενη αξία της συναλλαγής υπερβαίνει το ισχύον κάθε φορά όριο.

Star.gr
http://almyrosinfo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλες οι απαντήσεις που έχουν ως στόχο να προάγουν τον διάλογο και την ανεύρεση της αλήθειας καλοδεχούμενες, σχόλια και απαντήσεις που είναι εκτός θέματος και δεν ταιριάζουν σε έλληνες θα απορρίπτονται χωρίς κανέναν ενδοιασμό .